Fördjupad undersökning av Eniro 118 118:s förvärv av 118 800

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning av Eniro 118 118:s förvärv av Teleinfo som bedriver nummerupplysning på telefon och SMS över telefonnumret 118 800.

Eniro anmälde förvärvet till Konkurrensverket den 27 oktober 2011. Båda företagen bedriver nummerupplysning. Eniro erbjuder också söktjänster via till exempel telefonkataloger och Internet. Konkurrensverket anser att nummerupplysning via telefon och SMS kan vara en egen marknad och vill utreda om förvärvet i så fall kommer att påtagligt hämma konkurrensen på den marknaden.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till 3 månader. Senast den 1 mars 2012 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att stoppa förvärvet.

Relaterad information