Fördjupad undersökning av Bonniers köp av Pocket Shop

Publicerad

I maj begärde Konkurrensverket att Bonnierförlagen skulle anmäla sitt köp av Pocket Shop. Konkurrensverket har idag beslutat att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet.

Under Konkurrensverkets inledande utredning har olika aktörer framfört synpunkter på att köpet kan innebära en möjlighet för Bonnierförlagen att premiera sina egna titlar inom Pocket Shop.

Enligt Konkurrensverket skulle förvärvet kunna missgynna andra förslags titlar med försämrat utbud och högre pris för konsumenterna som följd. För att kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationens effekter har Konkurrensverket beslutat att fördjupa utredningen och analysen av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till.  

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till tre månader. Senast den 16 oktober 2012 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att stoppa förvärvet.

Relaterad information