Förbättrade konkurrensförutsättningar på fondmarknaden

Publicerad

Förbättrad konsumentinformation, ökad transparens och ett moderniserat fondregelverk förbättrar konkurrensen på fondmarknaden. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Finansdepartementet över utredningen En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad.

Konkurrensverket stödjer bland annat utredningens förslag om att fondbolag ska få föra investeringssparkonton. Konkurrensverket har tidigare påtalat att denna möjlighet skapar konkurrensneutrala villkor för fondbolagen. Konkurrensverket stödjer även utredningens förslag om krav på hållbarhetsinformation och aktivitetsmått för fonder. Samtidigt måste utökade krav på information och redovisning ta hänsyn till mindre fondbolags förutsättningar att verka på marknaden och bör inte bli alltför betungande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information