Förbättrade konkurrensförutsättningar för betaltjänster

Publicerad

Ett moderniserat regelverk förbättrar konkurrensen på betaltjänstmarknaden genom att fler betaltjänstaktörer ges tillträde till betalkonton och betalningssystem. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Finansdepartementet över utredningen Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton.

Konkurrensverket stödjer bland annat utredningens förslag om att reglera leverantörer av betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster, vilket ger en legitimitet som kan förbättra nya aktörers konkurrensförmåga och underlätta inträde på betaltjänstmarknaden. Konkurrensverket stödjer även utredningens förslag om betalningsinitierings- och kontoinformationleverantörers tillgång till betalkonton och icke-diskriminerande behandling av betalningsorder.

Relaterad information