Förändringar med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

Publicerad

Från den 1 januari 2018 inträder en ny ordning som innebär att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den största förändringen är att Konkurrensverket nu kommer att kunna fatta beslut om att förbjuda en företagskoncentration som är skadlig för konkurrensen.

I praktiken rör frågan relativt få koncentrationsärenden. Sedan 1993 har drygt 2 700 koncentrationsanmälningar gjorts till Konkurrensverket och av dessa har 91 ärenden lett till att Konkurrensverket funnit anledning att granska förvärvet närmare genom att inleda en särskild undersökning. Under de senaste tio åren har det i genomsnitt handlat om två till tre ärenden per år.

I en promemoria har vi beskrivit hur handläggningen av koncentrationsprövningar går till i dag och de åtgärder som vi kommer att införa med anledning av den utökade beslutanderätten. Dessa anpassningar tar sin utgångspunkt i Konkurrensverkets nuvarande organisation och arbetssätt och avser att stärka befintliga funktioner och processer. Vi ska också att öka tydligheten och transparensen kring hur handläggningen av koncentrationsärenden går till.

Senast uppdaterad:

Relaterad information