FMV krävs på böter för felaktiga upphandlingar

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att domstol beslutar om böter på drygt en miljon kronor för FMV efter att myndigheten gjort flera otillåtna direktupphandlingar.

Försvarets materielverk, FMV, är en civil statlig myndighet som har i uppdrag att bland annat köpa in försvarsmateriel till Försvarsmakten. Konkurrensverket har under 2011 granskat FMV:s inköp i ett flertal fall. Konkurrensverket har nu valt att gå vidare till förvaltningsdomstol och ansöka om böter/upphandlingsskadeavgift i tre av dessa ärenden.

Alla de aktuella inköpen rör kompletterande köp, som skett utan offentlig upphandling, från leverantörer som tidigare har sålt varor och tjänster till FMV utan konkurrensutsättning. Konkurrensverket anser att det är fråga om otillåtna direktupphandlingar och att FMV har övertolkat de undantag för tekniska skäl och kompletterande leveranser som finns i lagen om offentlig upphandling.

– FMV:s huvudsakliga uppgift är att köpa in materiel till försvaret, och de hanterar mycket stora belopp. Myndigheten är bland Sveriges största offentliga inköpare och bör därför särskilt ta sitt ansvar för att reglerna för offentlig upphandling följs, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

De tre upphandlingar som Konkurrensverket nu tar till domstol är inköp av dragtruckar för bogsering av flygplan och helikoptrar (värde: 7 925 000 kronor), utveckling av verktyg för taktisk sambandsplanering (värde: 2 927 000 kronor), och tjänster för utarbetande av logistikstrategi (värde: 3 036 000 kronor).

Konkurrensverket kräver nu att FMV döms att betala sammanlagt 1 060 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för de tre lagöverträdelserna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information