Fler ska kunna arrangera biltävlingar

Pressmeddelande

De som har tävlings- eller funktionärslicens från Svenska Bilsportförbundet ska kunna tävla eller vara funktionär vid tävlingar som arrangeras av andra än klubbar anslutna till förbundet. Bilsportförbundets regler måste därför ändras, säger Konkurrensverket i ett beslut.

Svenska Bilsportförbundet ska, enligt beslut av Konkurrensverket, ändra sina gemensamma regler så att de inte längre innebär ett totalförbud för Bilsportförbundets licensinnehavare att delta i, eller vara funktionär vid, tävlingar som inte har arrangerats eller sanktionerats av Bilsportförbundet.

Det kan bara finnas en innehavare av en titel som Sverigemästare i en idrottsgren. Och bara en organisation kan utse vilka personer eller lag som ska representera Sverige i internationella idrottstävlingar. Därmed har idrotten en särart jämfört med andra verksamheter.

Idrottens särart kan motivera vissa begränsningar i licensinnehavarnas handlingsfrihet, exempelvis för att de tävlingar som förbundets klubbar arrangerar ska kunna genomföras på ett rättvist, välordnat och säkert sätt. Men utöver detta ska det vara möjligt för andra än enbart föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet att arrangera tävlingar. Dagens regler är alltför kategoriska, menar Konkurrensverket.

– Vi vill slå vakt om konkurrensen och öppna för licenserade bilförare och funktionärer att delta i tävlingar som inte har arrangerats av Bilsportförbundet. Utan att ge avkall på idrottens särart ska fler arrangörer kunna konkurrera och anordna tävlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Dagens regler hindrar licenserade bilförare och funktionärer att delta i andra tävlingar än de som har arrangerats av just Bilsportförbundets medlemsklubbar.

– Från idrottsrörelsen finns en ovilja att modernisera nuvarande ordning där möjligheten att delta i andra arrangörers tävlingar begränsas eller försvåras. Bilsportförbundets nuvarande regler är inte förenliga med konkurrensreglerna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Staffan Martinsson, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 15

Relaterad information