Fler olagliga direktupphandlingar av avfallskontrakt

Publicerad

Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Härjedalens kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling när de direktupphandlade avfallskontrakt. Det har Konkurrensverket funnit i sina senaste beslut inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när företaget 2007 tilldelade ett avfallskontrakt värt mer än 18 miljoner kronor till Halmstads Renhållningsverk utan föregående upphandling. NSR ansåg att 18-miljonersavtalet bara var ett tilläggsavtal till ett tidigare träffat avfallskontrakt med Halmstads Renhållningsverk. Någon laglig grund att direktupphandla detta så kallade tilläggsavtal, som var värt dubbelt så mycket som det ursprungliga avtalet, fanns dock inte.

NSR hade dessutom även ingått det ursprungliga avfallskontraktet, värt mer än 9 miljoner kronor, i strid mot LOU. NSR hade 2005 upphandlat kontraktet som en förhandlad upphandling med föregående annonsering. Detta förfarande omgärdas av få procedurregler och får bara användas i vissa undantagsfall. Några sådana undantag fanns inte i denna upphandling, enligt Konkurrensverket.

Härjedalens kommun bröt mot LOU när kommunen 2007 tilldelade ett avfallskontrakt värt mer en 5 miljoner kronor till Bollnäs Energi utan föregående upphandling. Kommunen ansåg att det fanns synnerlig brådska som gav rätt att direktupphandla. Några lagliga förutsättningar som medgav direktupphandling fanns emellertid inte. Kommunen hade bland annat själv försatt sig i tidsnöd genom att inte påbörja upphandlingen i tid.

Alla dessa kontrakt skulle ha upphandlats i konkurrens enligt ett öppet eller selektivt förfarande, enligt Konkurrensverket. NSR och Härjedalens kommun har uppmanats att redovisa vilka åtgärder de vidtar för att snarast avveckla de olagliga kontrakten.

Konkurrensverket genomför under 2008 ett tillsynsprojekt av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens hantering av avfallskontrakt. Som ett led i detta projekt granskas ett antal kommuners och kommunala avfallsbolags tilldelningar av avfallskontrakt. Inom ramen för detta projekt har Konkurrensverket tagit beslut om tio fall där upphandlingarna, enligt Konkurrensverket, skett olagligt. Fler ärenden är under granskning.

Relaterad information