Fler kan och vill välja vårdcentral

Pressmeddelande

Allt fler kan välja vårdcentral, och inte mindre än tre av fyra patienter använder också den möjligheten. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport som lämnats till regeringen.

Åtta av tio invånare i Sverige kan välja en annan vårdcentral som finns inom högst fem minuters bilväg från den närmsta. För väldigt många finns därmed en reell möjlighet att välja. Det konstaterar Konkurrensverket i rapporten ”Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen” som överlämnats till regeringen.

Många har också använt sig av möjligheten att välja vårdcentral. Tre av fyra har svarat att de anser att de gjort ett aktivt val av vilken vårdcentral de ska vara listade vid.

– Det är glädjande att så många har gjort ett aktivt val av vårdcentral. Om landstingen fortsätter att utveckla sina vårdvalssystem skapas goda förutsättningar för kvalitetskonkurrens i primärvården till nytta för invånarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. 

En viktig förutsättning för att kunna göra ett aktivt val av vårdcentral är tillgång till nödvändig information om de alternativa vårdcentralerna. I flera landsting anser fler än 75 procent av invånarna att de haft tillräcklig information för att kunna göra ett aktivt val, men det förekommer också landsting där färre än hälften av invånarna anser att de har fått tillräcklig information.

I rapporten konstaterar Konkurrensverket att det finns förutsättningar för kvalitetskonkurrens i stora delar av Sverige.

Konkurrensverkets granskning visar också att vårdcentraler som drivs av landsting i egen regi går med underskott i mer än hälften av landstingen. I några landsting går i stort sett alla vårdcentraler i egen regi med underskott.

– Landstingen har mycket viktiga uppgifter både med att tillhandahålla medborgarna löpande information som hjälper deras val och att samtidigt skapa likvärdiga villkor för verksamheter i egen regi och för privata leverantörer, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  076-542 15 80
Stefan Jönsson, projektledare, tfn 08-700 15 95

Relaterad information