Filmstöd bör följa teknisk utveckling

Publicerad

Reglerna för statligt stöd till produktion av film och andra audiovisuella produktioner bör spegla den tekniska utvecklingen. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen med anledning av ett diskussionsunderlag från Europeiska kommissionen angående bedömning av statligt stöd till sådan produktion.

Relaterad information