Fem uppsatser delar på 100 000 kronor

Pressmeddelande

Fem vinnande studentuppsatser om konkurrens och offentlig upphandling belönas med 100 000 kronor. Konkurrensverkets uppsatstävling är avgjord.

Konkurrensverkets uppsatstävling i juridik och ekonomi lockade inte mindre än 52 studenter som skrivit uppsatser på C-, D- eller masternivå om offentlig upphandling eller konkurrens. Första pris i ekonomiklassen delas av två uppsatser som båda tar upp offentlig upphandling i olika aspekter.

Små företag och upphandling

Det ena förstapriset går till Christian Albertsson, Västerås och Housam Attar, Malmö, på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. De får dela på 25 000 kronor i vinstpengar. Uppsatsen har rubriken Små företag och offentlig upphandling och i motiveringen heter det bland annat: ”Ett aktuellt och relevant ämnesval där författarna empiriskt undersöker hinder som företag upplever i samband med offentliga upphandlingar.”

Lägre pris med fler anbud

Den andra halvan av förstapriset i ekonomiklassen går till Erik Johansson, Lund, på Handelshögskolan vid Umeå universitet, för uppsatsen Competitive Tendering of Public Transport, Estimating Effects of Competition. Han får 25 000 kronor. I motiveringen heter det bland annat: ”Studien omfattar data från en bussupphandling i Västernorrland och med hjälp av statistisk analys beläggs att en ökning av antalet budgivare leder till lägre kostnader för den upphandlande myndigheten.”

Syfte eller resultat

I juridikklassen går första pris till Theodor Elander, Stockholm, på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han får 20 000 kronor för sin uppsats På jakt efter syftet, En utredande analys av distinktionen mellan syftes- och resultatöverträdelser, Kommissionens beslut i Lundbeck och reverse payments i läkemedelssektorn. I motiveringen heter det bland annat: ”Uppsatsen är välskriven och har ett stort inslag av konkreta egna bedömningar och åsikter som är väl underbyggda”

Korruption och upphandling

Andrapriset i juridikklassen är delat. Den ena delen går till Emma Olsson, Munka-Ljungby, på Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Hon får 15 000 kronor för uppsatsen Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption.. Från juryns motivering: ”Utöver en bred genomgång av praxis har författaren breddat ämnet och sätter det på ett klargörande sätt i sitt sammanhang där många olika regelverk samverkar.”

Förändrade kontrakt

Den andra halvan av andrapriset i juridikklassen togs hem av Alexander Engström, Stockholm, som läser vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Också han får 15 000 kronor. Uppsatsen rubrik är Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt. I motiveringen heter det bland annat: ”Uppsatsen är praktisk, aktuell och bidrar med nyttiga insikter."

Ny kunskap

– Det är roligt att intresset hos studenter att välja uppsatsämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling är stort. Ämnena berör stora delar av samhällsekonomin, och det finns ett starkt behov av ny och utökad kunskap, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverkets uppsatstävling har genomförts årligen sedan 1995. Avsikten är att tävlingen ska väcka studenters intresse för ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, sakkunnig ekonom, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information