Fel upphandlingsförfarande kan leda till sämre konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket har gjort bedömningen att Älmhults kommun brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att, vid en upphandling av leverantör för inköp av kött, använda ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i stället för ett öppet eller selektivt förfarande.

Älmhults kommun har upphandlat en leverantör för inköp av kött till kommunen. Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Avtalet skulle möjliggöra för leverantören att i samråd med kommunen välja köttstycken som av olika skäl vid olika tidpunkter är gynnsamma ekologiskt och ekonomiskt. Eftersom det råder osäkerhet om volymer, kvalitet och marknadspriser, menade kommunen att det på förhand var omöjligt att fastställa totalpriset.

I princip saknas vägledande domstolspraxis och annan vägledning avseende denna form av förfarande med föregående annonsering.

Efter att ha granskat fallet framhåller Konkurrensverket att 

  • De varor och tjänster som kommunen upphandlat inte är av särskilt komplicerat slag.
  • Riskerna leverantören tar, i och med att kommunen enligt upplägget inte köper dyra delar av köttet, är risker som är normala i affärslivet.
  • Det har varit möjligt att ange en enhetlig prisstruktur för uppdraget.

Konkurrensverket drar slutsatsen att Älmhults kommun gjort fel som genomfört upphandlingen i form av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Kommunen hade kunnat uppnå sina syften även genom att använda ett öppet eller selektivt förfarande, menar Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information