Fel att inte undersöka alternativen för utbildningstjänster

Publicerad

Konkurrensverket har granskat olika utbildningstjänster som har direktupphandlats. I de två besluten konstaterar Konkurrensverket att Flens kommun samt Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster utgör otillåtna direktupphandlingar.

Flens kommun direktupphandlade ett utbildningsprogram kallat Visible Learning Plus. Till stöd för direktupphandlingen åberopades det så kallade ensamrättsundantaget. Kommunen menade att man måste vara licenserad för att arbeta med det specifika utbildningsprogrammet. Leverantören som kommunen valde har ensamrätt till utbildningsprogrammet i Skandinavien. Därför menade kommunen att det inte finns någon annan som har tillgång till verktygen till stöd för analysarbetet i skolan.

Konkurrensverket konstaterar i beslutet att kommunens behov inte får definieras på ett sätt som är diskriminerande. Friheten att bestämma föremålet för upphandlingen begränsas av de ramar som ges av de allmänna principerna för offentlig upphandling. Det finns andra som kan hålla utbildningar om samma metoder som används i det valda utbildningsprogrammet. Kommunen undersökte dock inte om dessa leverantörer kunde vara ett alternativ.

Konkurrensverket menar i beslutet att det inte är proportionerligt att exkludera andra leverantörer genom att ange en namngiven tjänst. En alternativ lösning kan stå till buds vilket den upphandlande myndigheten kan ta höjd för i sin behovsbeskrivning.

I Norrköpings kommun beställde flera skolor en tjänst kallad Our Network genom enskilda direktupphandlingar. Totalt handlade det om drygt 700 000 kronor. Konkurrensverket konstaterar i beslutet att inköpen överskrider gränsen för direktupphandling och att det är viktigt att kommun har god intern styrning och kontroll.

Senast uppdaterad:

Relaterad information