Fel att diskriminera företag med högre kompetens

Publicerad

Att diskriminera en leverantör som erbjuder personal med högre kompetens kan bryta mot proportionalitetsprincipen i lagen om valfrihetssystem (LOV). Det slår Konkurrensverket fast i ett ärende som rör ett valfrihetssystem för hemtjänst i Falköpings kommun.

I det aktuella ärendet hade Falköpings kommun diskriminerat en leverantör som ville använda sig av personal med högre kompetens för att utföra vissa tjänster i valfrihetssystemet. Kommunen motiverade agerandet med att man ville behålla kontroll och insyn i hur de aktuella tjänsterna utfördes.

Enligt Konkurrensverket var syftet med kommunens agerande godtagbart, men tillämpningen gick dock längre än vad som var nödvändigt för att uppnå syftet med kommunens agerande. Detta medförde att en leverantör med anställda som hade högre kompetens diskriminerades, vilket enligt Konkurrensverket stred mot proportionalitetsprincipen.

Enligt Konkurrensverket innebär agerandet att en leverantör inte kan använda sig av personal med högre kompetens som ett led i att erbjuda en tjänst av högre kvalitet. Det strider mot en av grundtankarna med LOV, nämligen att genom konkurrens höja kvalitéten på de tjänster som omfattas av valfrihetssystemet.

Relaterad information