Fel att dela upp avtal för att slippa upphandling

Pressmeddelande

Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund delade upp inköp av konsulttjänster i mindre delar för att slippa konkurrensutsättning. Det är inte tillåtet. Konkurrensverket riktar nu skarp kritik mot dem.

Det är inte tillåtet att dela upp köp av konsulttjänster i flera mindre delar för att på så sätt gå runt upphandlingsreglerna. De otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster som Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund gjorde skulle ha annonserats och konkurrensutsatts. Det slår Konkurrensverket fast i ett tillsynsbeslut.
De två kommunala organisationerna tecknade växelvisa avtal med samma konsultfirma utan någon upphandling med annonsering. Konsultuppdraget gick till en tidigare chefstjänsteman vid Norra Västmanland kommunalteknikförbund.

– Att dela upp inköp för att kringgå regelverket är självklart inte tillåtet. Konsulttjänsterna skulle ha annonserats så att alla potentiella leverantörer fått chansen att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Patrik Määttä, föredragande, tfn 08-700 15 52

Senast uppdaterad:

Relaterad information