Får jag direktupphandla? Nytt stöd för att göra rätt från början

Pressmeddelande

En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.

– Vi vill hjälpa flera att göra rätt från början. Därför har vi tagit fram denna nya vägledning om direktupphandling. Sådant som rör direktupphandlingar, och då särskilt de undantagsregler som finns, är bland de vanligaste frågorna vi får kring offentlig upphandling, säger Dan Sjöblom och Ann-Christin Nykvist, generaldirektörer för Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Alla inköp som görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter måste följa upphandlingsreglerna. Varje år köper kommuner, landsting och staten in varor och tjänster för över 600 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 20 procent av Sveriges BNP.

Större inköp ska alltid konkurrensutsättas genom en öppen annonsering. Mindre inköp kan i vissa fall direktupphandlas. Det gäller även de undantag som kan göras från reglerna, till exempel så kallade tekniska skäl och synnerlig brådska. Nu har Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tagit fram en ny interaktiv vägledning som stöd och hjälp för alla som arbetar med offentlig upphandling.

– Upphandlande myndigheter ska både ha kunskap om och våga använda de möjligheter som lagstiftningen ger. Genom vägledningen får de på ett lättillgängligt sätt stöd kring frågor om direktupphandling, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist.

– Den interaktiva vägledningen är ett komplement till annan information om direktupphandlingar. Eftersom detta är ett område som vi får många frågor kring så är det viktigt att tala om hur vi ser på regelverket, säger Dan Sjöblom, Konkurrensverkets generaldirektör.

Vägledningen med namnet ”Får jag direktupphandla?” är ett samarbete mellan Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, och den finns på båda myndigheternas webbplatser. Den vänder sig till de som dagligen arbetar med upphandlingar och till beslutfattare i offentlig sektor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare Konkurrensverket, tfn 076-542 15 80
Katarina Bentzer Berglind, presskontakt Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 21 729
Elin Rosén, projektledare Konkurrensverket, tfn 08-700 15 65
Malin Cope, projektledare Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 21 734

Den interaktiva vägledningen ”Får jag direktupphandla?” hittar du på både www.konkurrensverket.se och www.upphandlingsmyndigheten.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information