Externa rådgivare utsedda till internationellt nätverk

Publicerad

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 27 juni 2019–31 maj 2020.

 • Arbetsgruppen för karteller arbetar med frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.

  Externa rådgivare:
  Sarah Hoskins, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
  Philip Thorell, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
  Kristoffer Molin, Scania

 • Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.

  Externa rådgivare:
  Sibel Yilmaz, Linklaters LLP
  Hanna Lekås, Cirio Advokatbyrå AB
  Fredrik Lindblom, Advokatfirman Cederqvist KB
  Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB
 • Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område.

  Externa rådgivare:
  Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Vinge
  Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi
  Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå AB
  Robert Moldén, Front Advokater och Handelshögskolan i Stockholm

 • Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder fokuserar på att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

  Externa rådgivare:
  Hans Engström, Knowit Business Consulting

ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare, så kallade Non-Governmental Advisors (NGA:s), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information