Externa rådgivare utsedda till internationellt nätverk

Publicerad

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 18 juni 2018–31 maj 2019.

 • Arbetsgruppen för karteller arbetar med frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.

  Externa rådgivare:
  Sarah Hoskins, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
  Malin Albert, från och med 1 juli 2018 på Hammarskiöld & Co
 • Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.

  Externa rådgivare:
  Sibel Yilmaz, Linklaters LLP
  Kristoffer Molin, Advokatfirman Cederquist KB
  Foad Hoseinian, Sullivan & Cromwell LLP
  Hanna Lekås, Advokatfirman Lindahl KB
 • Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område. Inom ramen för arbetsgruppen kommer en särskild projektgrupp under 2017–2018 även fokusera på vertikala begränsningar.

  Externa rådgivare:
  Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Vinge
  Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi
  Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå AB
  Robert Moldén, Front Advokater och Handelshögskolan i Stockholm
 • Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder fokuserar på att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

  Externa rådgivare:
  Jacob Westin, Shire
  Dina Kallay, Ericsson AB

ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare, så kallade Non-Governmental Advisors (NGA:s), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information