Externa rådgivare utsedda till internationellt nätverk

Publicerad

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 10 juli 2017–31 maj 2018.

 • Arbetsgruppen för karteller arbetar med frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.
   
  Externa rådgivare:
  Helene Andersson, Stockholms universitet
  Sarah Hoskins, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
  Lisa Tingström, Österåkers kommun

  Arbetsplan – arbetsgruppen för karteller
 • Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.

  Externa rådgivare:
  Sibel Yilmaz, Linklaters LLP
  Kristoffer Molin, Advokatfirman Cederquist KB
  Foad Hoseinian, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

  Arbetsplan – arbetsgruppen för företagskoncentrationer
 • Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område. Inom ramen för arbetsgruppen kommer en särskild projektgrupp under 2017–2018 även fokusera på vertikala begränsningar.

  Externa rådgivare:
  Dina Kallay, Ericsson AB
  Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi
  Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå AB

  Arbetsplan – arbetsgruppen för ensidiga förfaranden
 • Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder fokuserar på att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

  Externa rådgivare:
  Jacob Westin, Shire
  Göran Grén, Svenskt Näringsliv

  Arbetsplan – arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder

ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare, så kallade Non-Governmental Advisors (NGA:s), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information