Externa rådgivare utsedda till internationellt nätverk

Publicerad

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 1 augusti 2015 – 31 maj 2016.

Arbetsgruppen för

  • Karteller: Johan Karlsson och Mikael Åström
  • Företagskoncentrationer: Kristoffer Molin och Ulrika Wester
  • Ensidiga förfaranden: Erik Brändt, Elisabet Eklund och Pamela Hansson
  • Konkurrensfrämjande åtgärder: Dina Kallay och ovan externa rådgivare vid behov.

ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare, så kallade Non-Governmental Advisors (NGA:s), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information