Exklusiva avtal på marknaden för evenemangsbiljetter

Publicerad

Konkurrensverket har efter ett klagomål utrett om de exklusivitetsvillkor som Ticnet tillämpar i sina villkor med evenemangsarrangörer står i strid med konkurrensreglerna.

Arrangörerna hindras genom avtalet med Ticnet att använda något annat biljetthanteringssystem, eller anlita någon annan leverantör av samma eller motsvarande tjänster.

Konkurrensverket bedömde villkorens eventuella utestängande effekter och fann bland annat att det kunde finnas ekonomiska motiv för både arrangörer och Ticnet att tillämpa exklusivitetsvillkor under viss tid. Konkurrensverket noterade även att en stor del av avtalen kommer att konkurrensutsättas under 2007 när de ursprungliga avtalen löper ut.

Sammantaget fann Konkurrensverket att exklusivitetsvillkoren inte leder till sådana utestängande effekter på marknaden att förfarandet står i strid med konkurrensreglerna.

Relaterad information