EU:s konkurrensregler om horisontella avtal utvärderas

Publicerad

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för horisontella avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 12 februari 2020.

Gruppundantagsförordningarna för horisontella avtal ger undantag från de allmänna konkurrensreglerna för vissa specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling. Kommissionen har också tagit fram riktlinjer för hur konkurrensreglerna ska tillämpas på horisontella avtal.

Förordningarna upphör att gälla den 31 december 2022. Kommissionen vill nu ta reda på om de fortfarande är effektiva, ändamålsenliga och relevanta och stämmer överens med annan EU-lagstiftning. Efter utvärderingen kommer kommissionen att besluta om förordningarna och riktlinjerna ska förfalla, förlängas eller ändras.

Läs mer om samrådet och svara på kommissionens enkät

Konkurrensverket kommer att delta i kommissionens översyn av regelverket för horisontella avtal. Vill du lämna synpunkter till oss om hur din organisation påverkas av reglerna, kan du skicka dem per e-post senast den 19 december till Horisontella_Gruppundantag@kkv.se. Observera att din e-post blir en allmän handling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information