Europeisk köplag bra för konsumenterna

Publicerad

En gemensam europeisk köplag kan leda till effektivare konkurrens och därmed lägre priser och bättre kvalitet på varor och tjänster. Det skriver Konkurrensverket i sitt yttrande över Europeiska kommissionens förslag till en förordning om en gemensam europeisk köplag.

Att kunna använda likadana avtal inom hela EU leder sannolikt till att konsumenter i större utsträckning utnyttjar varor och tjänster på hela den inre marknaden.

Den föreslagna europeiska köplagen ska kunna användas av säljare och köpare som handlar över nationsgränserna. Lagen är tänkt att vara en frivillig möjlighet, som ska kunna användas som ett alternativ till medlemstaternas egna köplagar.

Relaterad information