EU-regler styr många offentliga upphandlingar

Publicerad

Antalet offentliga upphandlingar i Sverige som styrs av EU-direktiv blir allt fler och omfattar nästan var tredje annonserad upphandling. Det visar ny statistik som Konkurrensverket sammanställt.

Nästan 20 000 upphandlingar annonserades enligt upphandlingsreglerna år 2012. Närmare en tredjedel av upphandlingarna, utgjordes av direktivsstyrda upphandlingar, där förfarandet regleras av EU:s upphandlingsdirektiv. Antalet direktivstyrda upphandlingar ökade med 13 procent jämfört med föregående år, samtidigt som antalet icke direktivstyrda upphandlingar var i stort sett oförändrat.

En nyhet i årets upplaga av rapporten ”Siffror och fakta om offentliga upphandlingar” från Konkurrensverket är att vi nu kan redovisa användningen av ramavtal. 30 procent av de offentliga upphandlingarna i Sverige avser ramavtal.

I rapporten görs också en tydligare gränsdragning mellan sådana offentliga upphandlingar som regleras av EU:s upphandlingsdirektiv och sådana som inte omfattas av omfattas av direktiven och där svensk lagstiftning gäller. 

Relaterad information