EU-kommissionen antar tillfälliga och exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler på jordbruks- och livsmedelsområdet

Publicerad

Europeiska kommissionen har antagit exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler för sektorerna mjölk, blommor och potatis. Åtgärderna är en del av ett åtgärdspaket för att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn som drabbats hårt under coronakrisen. Åtgärderna gäller i högst sex månader från och med den 5 maj 2020.

I praktiken kommer vissa åtgärder som företag inom dessa sektorer vidtar att tillåtas för att stabilisera marknaden. Inom mjölksektorn kommer det exempelvis att bli tillåtet att gemensamt planera mjölkproduktionen. Förändringar i konsumentpriserna och åtgärdernas påverkan på den inre marknaden kommer att övervakas noggrant för att negativa effekter ska undvikas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information