EU-dom om marginalklämning och bredbandstjänster

Publicerad

Europiska kommissionen beslutade år 2003 att bötfälla tyska telebolaget Deutsche Telekom med 12,6 miljoner euro för missbruk av dominerande ställning. Nu har Förstainstansrätten, efter överklagande, fastställt kommissionens beslut.

Ärendet handlar om så kallad marginalklämning som uppstått när Deutsche Telekom dels sålt bredbands- och telefonitjänster direkt till slutkund och samtidigt upplåtit sitt telenät till andra, konkurrerande, aktörer. Marginalen mellan Deutsche Telekoms slutkundspriser och vad konkurrenter betalat för tillgång till Deutsche Telekoms nät har varit otillräcklig, vilket medfört att andra operatörer har hindrats att konkurrera på slutkundsmarknaden.

I Sverige lämnade Konkurrensverket redan 2004 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot TeliaSonera för misstänkt missbruk av dominerande ställning som också handlar om marginalklämning. Även här handlar det om bredbandstjänster. Huvudförhandling har ännu inte hållits i Stockholms tingsrätt.

– Det är angeläget att rättspraxis skapas. Samtidigt är det ett allvarligt problem att rättsprocesser tar så lång tid. Vi ser fram mot en kommande dom i detta ärende, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Konkurrensverket pekar i sitt remissvar över Lissabonfördraget bland annat på de ambitioner som finns i fördraget och i Lissabonstrategin där det ställs krav på effektivare sanktionssystem och domstolar på nationell nivå, såväl inom konkurrensrätten som när det gäller annan lagstiftning inom det konkurrenspolitiska området.

Relaterad information