Ett upphandlingsstöd i världsklass

Pressmeddelande

Nu stärker Konkurrensverket organisationen för att hantera ett samlat upphandlingsstöd. Det blir en tydlig bodelning mellan stöd och tillsyn. Flera nya personer på chefspositioner bidrar till att vässa verksamheten och möta de nya kraven.

– Vi ska skapa ett upphandlingsstöd i världsklass. Och vi ska samtidigt ha fortsatt fokus på kartelljakt och otillåtna direktupphandlingar. Nu stärker vi organisationen för att ta itu med de nya uppgifterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket ska ta över det upphandlingsstöd som idag ligger hos flera olika organisationer. Den 1 januari 2014 tas ansvaret för innovationsupphandlingar över från Vinnova. Den 1 mars nästa år kommer hela Kammarkollegiets upphandlingsstöd att flytta över, och den 1 juli avses även Miljöstyrningsrådets upphandlingsstödjande uppgifter att ligga hos Konkurrensverket.

I den nya organisationen finns tre nya avdelningar, en avdelning för stöd och utredning, en avdelning för tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingslagarna, och en kommunikationsavdelning. Avdelningscheferna ingår i ledningsgruppen.

Utsedda avdelningschefer:

 • Chef för stödavdelningen är Ylva Mannervik som närmast kommer från regeringskansliet där hon är upphandlingschef.
 • Chef för tillsynsavdelningen är Hanna Witt som tills nu har varit avdelningschef för en av konkurrensavdelningarna på Konkurrensverket.
 • Chef för kommunikationsavdelningen är ännu inte tillsatt.

Kvar sedan tidigare är chefsekonom och avdelningschef för chefsekonomavdelningen, Arvid Fredenberg, chefsjurist och avdelningschef för juridiska avdelningen, Per Karlsson, ställföreträdande generaldirektör och chef för administrativa avdelningen, Kristina Geiger och chef för internationella sekretariatet, Karin Lunning.

Stödavdelningen kommer att bestå av tre enheter (S1 – S3), och tillsynsavdelningen av fem (T1 – T5).

Utsedda enhetschefer:

 • Chef för enhet S1, som hanterar policyfrågor, är Annie Stålberg, som närmast kommer från Miljöstyrningsrådet.
 • Chef för enhet S2, upphandlingsstöd, är Björn Bergström, upphandlingsansvarig på Sveriges Riksbank.
 • Chef för enhet S3, utredning, uppföljning och utvärdering, är Johan Hedelin från Konkurrensverket.
 • Chef för enhet T1, kartell och förvärv, är Göran Karreskog från Konkurrensverket.
 • Chef för enhet T2, missbruk av dominerande ställning och vertikala avtal, är Martin Mandorff, från Konkurrensverket.
 • Chef för enhet T3, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, är Peter Delden från Konkurrensverket.
 • Chef för enhet T4, upphandlingstillsyn/upphandlingsskadeavgift, är Ellen Hausel Heldahl från Konkurrensverket.
 • Chef för enhet T5, upphandlingstillsyn övrigt, är Ewa Wennberg som närmast kommer från Sveriges representation i Bryssel där hon varit inremarknadsråd.

– Jag är mycket nöjd med att vi på kort tid har lyckats få så många chefer i den nya organisationen tillsatta. Nu står vi väl rustade, och jag räknar med att upphandlare och leverantörer ska märka av de åtgärder vi kommer att vidta framöver, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 1580
Kristina Geiger, stf generaldirektör, tfn 08-700 16 50

Relaterad information