Ett samlat upphandlingsstöd

Publicerad

Ett av det samlade upphandlingsstödets viktigaste uppdrag är att bidra till att upphandling lyfts upp på ett mer strategiskt plan bland kommuner och myndigheter. Det framhöll Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger när hon talade vid Upphandslingsdagarna i Stockholm.

– Inköpen av vår gemensamma välfärd får inte betraktas som en teknisk fråga i skymundan. Jag tror att vi är på god väg att få till ett lyft för upphandlingsfrågorna.

Kristina Geiger anknöt i sitt anförande också till den aktuella debatten om vad de kommande lagändringarna kan innebära för offentliga upphandlingar.

– Att nuvarande regelverk skulle omöjliggöra effektivt kravställande och istället behöva leda till att fokus bara ligger på lågt pris och låg kvalitet tycker jag är en myt som det är dags att ta död på.

– Det samlade upphandlingsstödet kommer att ha som ambition att bidra till att det ställs kloka och proportionerliga krav som är förenliga med lagstiftningen och som det därför går att luta sig emot som upphandlare.

Relaterad information