Ett år av utveckling och förändring

Publicerad

Konkurrensverket 2014 präglades bland annat av att organisera och utveckla ett samlat upphandlingsstöd redo att bistå upphandlingens många intressenter i dessa viktiga frågor.

Vi har förutom våra regeringsuppdrag för bland annat giftfri förskola, även tagit fram vägledningar, hållit seminarier och fortsatt arbetet med att ta fram kriterier som stöd för mer hållbar upphandling.

 Det samlade upphandlingsstödet kommer att fortsätta utvecklas under 2015. Det är min förhoppning att det arbete som har genomförts fram till den 1 september 2015 ska vara en god grund för den fortsatta utvecklingen när upphandlingsstödet i enlighet med regeringens beslut kommer att bilda en ny myndighet, fastslår Dan Sjöblom i Konkurrensverkets årsredovisning som i dagarna lämnats in till regeringen.

När det gäller lagtillämpning och tillsyn har det hänt mycket under året. Flera viktiga ärenden har förts upp till domstolarna. Ett av de största gällde Swedbanks köp av Svensk fastighetsförmedling, som enligt Konkurrensverkets mening skulle innebära en kraftigt försämrad situation för fastighetsmarknaden för småhus och bostadsrätter. Den 16 december kom Stockholms tingsrätts dom som gav Konkurrensverket rätt.

 Konkurrensverkets ambition är inte att dra in största möjliga belopp till statskassan, utan att dessa domar och ingripanden ska leda till att andra avhåller sig från att överträda konkurrens- och upphandlingslagstiftningen. Då skapar vi förutsättningar för väl fungerande marknader – till nytta för konsumenterna och det allmänna.

Samtidigt med årsredovisningen har vi också lämnat in Konkurrensverkets redovisning av miljöledningsarbete för 2014 och budgetunderlaget för 2016–2018

Senast uppdaterad:

Relaterad information