Eskilstuna kommun krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Eskilstuna kommun krävs på upphandlingsskadeavgift/böter på 225 000 kronor. Konkurrensverket tar kommunen till domstol för att kommunen anlitat ett delvis kommunägt företag utan att följa upphandlingsreglerna i samband med att två festivaler arrangerades.

Under våren 2013 gav Eskilstuna kommun ett uppdrag till Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB) att arrangera två festivaler sommaren 2013 – dels Eskilstuna stadsfestival, dels festivalen Springpride. Enligt avtalet skulle kommunen betala EMAB tre miljoner kronor för utförandet av arrangemangen.

Eskilstuna kommun ingick avtalet direkt med EMAB utan någon föregående annonsering som krävs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebar att inga andra potentiella arrangörer fick möjlighet att lämna anbud på uppdraget att arrangera festivalerna. Enligt Konkurrensverkets uppfattning ska sådana avtal som kommunen ingått med EMAB annonseras enligt LOU varför avtalet utgjorde en otillåten direktupphandling.

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Det är inte tillåtet att direkttilldela stora uppdrag till delägda bolag såsom har skett i detta fall. En konkurrensutsättning med annonsering är den bästa garantin för att skattebetalarnas pengar används väl, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Kommunen har under Konkurrensverkets utredning invänt att man sedan tidigare har ett så kallat basavtal med EMAB och att det avtalet bland annat omfattar arrangemang av festivaler. Enligt Konkurrensverkets uppfattning är dock basavtalets främsta syfte att mer allmänt markera EMAB:s ansvarsområde och det anges även att parterna i enskilda avtal ska överenskomma om villkoren för specifika projekt och evenemang. Avtalet om festivalarrangemangen utgjorde därför ett separat avtal som skulle ha konkurrensutsatts enligt LOU.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Linköping med en ansökan om att domstolen beslutar att Eskilstuna kommun ska betala 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information