Eskilstuna kommun döms att betala upphandlingsböter

Publicerad

Förvaltningsrätten i Linköping har bifallit Konkurrensverkets begäran om att Eskilstuna kommun ska betala upphandlingsskadeavgift/-böter om totalt 225 000 kronor.

Kommunen har utan att annonsera upphandlingen i förväg givit det delvis kommunalt ägda bolaget EMAB i uppdrag att arrangera två festivaler. Därmed bröt Eskilstuna kommun mot lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom inga andra potentiella arrangörer fick en möjlighet att lämna anbud.

Enligt Konkurrensverkets uppfattning ska sådana avtal som kommunen ingått med EMAB annonseras enligt LOU och därför är avtalet en otillåten direktupphandling. Kontraktsvärdet var på tre miljoner kronor.

Eskilstuna kommun invände bland annat att man haft rätt att ge uppdraget direkt till EMAB utan någon konkurrensutsättning eftersom bolaget delvis ägs av kommunen. Vidare hänvisade kommunen till det så kallade basavtal som man tidigare ingått med EMAB och hävdade att festivalarrangemang ingick i detta avtal.

Förvaltningsrätten i Linköping gick dock på Konkurrensverkets linje och dömer Eskilstuna kommun att betala 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/-böter.

Domen har  ännu inte vunnit laga kraft.

Relaterad information