Entreprenörsansvar säkrar arbetstagares lön

Publicerad

Det nuvarande förslaget för hur ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen ska införas är det bästa av de tre som hittills har remitterats. Skälet är att det nu görs tydligt att det efter arbetsgivaren är entreprenören närmast i kedjan som i första hand får ta entreprenörsansvaret.

Det skriver Konkurrensverket i sitt yttrande över betänkandet Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget syftar till att implementera tilläggsdirektivet till utstationeringsdirektivet.

Förslaget till entreprenörsansvar innebär att i det fall löneutbetalning uteblir ska lön i första hand betalas ut till arbetstagaren av det företag i entreprenadkedjan som har anlitat den underentreprenör där arbetstagaren är anställd. Om lön trots detta inte betalas ut är det huvudentreprenören som ytterst ska ansvara för att löneutbetalningen sker.

Förslaget om entreprenörsansvar gäller såväl utstationerade arbetstagare som arbetstagare anställda i Sverige.

Konkurrensverket har tidigare yttrat sig i frågan och utgångspunkterna för ställningstagandet har inte förändrats jämfört med tidigare.

Konkurrensverket vill också påminna om det tidigare förslaget att regeringen lägger ut ett särskilt uppdrag att följa upp och analysera konsekvenserna för marknaden, konkurrensen och arbetstagarna av att entreprenörsansvaret införs. Det bör ske redan i samband med att reglerna träder i kraft.

Senast uppdaterad:

Relaterad information