Enkät till upphandlande myndigheter om korruption och karteller

Publicerad

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkätundersökning för att undersöka olika problem inom den offentliga upphandlingen gällande korruption och karteller.

Enkäten riktas till upphandlande myndigheter. Syftet med enkäten är att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens genom att skaffa oss kunskap om upphandlande myndigheters egen uppfattning om förekomsten av osund konkurrens i offentlig upphandling.

Vi genomförde en liknande undersökning 2013 och gör nu en uppföljning av hur synen på osund konkurrens inom den offentliga upphandlingen har utvecklats.

Undersökningen pågår till den 12 december.

Länk till undersökningen

Om du har frågor om undersökningen, kontakta:
Magnus Johansson, 08-700 15 07, magnus.johansson@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information