Enkät riktad till byggbranschen

Publicerad

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkät inom byggbranschen.

I enkäten ställer vi frågor till företrädare för företag om de tror att det förekommer karteller och korruption i den egna branschen.

Syftet är att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens genom att skaffa oss kunskap om branschens egen uppfattning om förekomsten av karteller och korruption. Vi vill också undersöka om det finns behov av att genomföra riktade informationsinsatser om eftergiftsprogrammet.

Undersökningen pågår till den 19 december. Enkätsvaren kommer inte att gå att härleda till enskilda företag.

Länk till undersökningen

Om du har frågor om undersökningen, kontakta:
Hanna Witt, 08-700 16 44, hanna.witt@kkv.se
Arvid Fredenberg, 08-700 15 41, arvid.fredenberg@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information