Enkät om upphandling av it-system

Publicerad

Just nu genomför juris doktor Richard Wessman på Konkurrensverkets uppdrag en enkätundersökning riktad till upphandlande myndigheter. Undersökning är en del i ett forskningsuppdrag som förväntas vara klart hösten 2012.

Syftet med forskningen är att belysa de problemställningar som kan finnas vid offentlig upphandling av it-system. Avsikten är särskilt att studera så kallade inlåsningseffekter, dvs. de fall där endast en leverantör kan eller får leverera det som efterfrågas, speciellt om inlåsningen beror på upphovsrätt till programvara.

För mer information om Konkurrensverkets uppdragsforskning, kontakta Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 03, e-post joakim.wallenklint@kkv.se

För mer information om enkätundersökningen, kontakta Richard Wessman, tfn 073-206 17 71, e-post Richard.Wessman@vonlode.com

Relaterad information