Eniros köp av 118 800 fullföljs inte

Publicerad

Sedan Eniro meddelat att företaget inte har för avsikt att fullfölja köpet av konkurrenten 118 800 avslutar Konkurrensverket ärendet. Någon domstolsprövning för att förbjuda köpet är därmed inte längre aktuell.

Konkurrensverket har utrett företagskoncentrationen mellan de konkurrerande företagen Eniro 118 118 och Teleinfo 118 800. Företagen fick under utredningen besked om att Konkurrensverket avsåg att gå till domstol för att förbjuda koncentrationen. Om företagen tilläts gå samman kunde det innebära begränsningar av konkurrensen som inte skulle vara förenliga med lagstiftningen. Sedan företagen bestämt sig för att inte gå vidare med affären har Konkurrensverket avskrivit ärendet.

Eniro 118 118 och 118 800 verkar inom nummerupplysningstjänster och andra söktjänster per telefon och SMS och de riktar sig till företag och allmänhet. Att företagssammanslagningen inte blir av innebär att konkurrensen bibehålls, vilket innebär att konsumenter har fler aktörer att välja mellan även i fortsättningen.

Relaterad information