En effektivare ny konkurrenslag

Publicerad

Hårdare tag mot karteller. De företag som ägnar sig åt otillåtet samarbete kan räkna med strängare påföljder och snabbare processer enligt en lagrådsremiss från regeringen.

En ny konkurrenslag är tänkt att träda i kraft redan i höst. Det blir ett antal skärpningar och förtydliganden om riksdagen antar förslaget. Konkurrensverket välkomnar ändringarna i lagen.

– Många av de förslag till förändringar i konkurrenslagen som vi lagt fram tidigare finns nu med i regeringens förslag. Bland annat blir det större möjligheter att avslöja lagöverträdelser och ta de skyldiga till domstol, säger generaldirektör Claes Norgren.

Förslaget till ny konkurrenslag innebär bland annat större möjligheter att döma ut högre konkurrensskadeavgifter (böter) för företag som deltagit i en kartell.

– Företag som ägnar sig åt att manipulera marknaden genom att komma överens om priser eller dela upp marknaden mellan sig orsakar stor skada för konsumenterna och för samhällsekonomin. Risken för höga böter kommer att verka avskräckande, säger generaldirektör Claes Norgren.

Nya regler som innebär att Konkurrensverket direkt ska kunna döma ut konkurrensskadeavgift i de fall där företag erkänner föreslås också. I dag måste även sådana fall gå till domstol vilket kan ta mycket lång tid.

– Processerna i domstol kan dra ut många år i tiden, fem – sex år är inte ovanligt. Det är bra om vi kan få snabbare beslut, säger Claes Norgren.

Nu ska lagrådet granska regeringens förslag till ny konkurrenslag. En proposition kommer att lämnas till riksdagen senare i vår. Avsikten är att den nya konkurrenslagen ska träda i kraft den 1 november 2008.

Relaterad information