Emmaboda kritiseras för felaktiga inköp

Pressmeddelande

Emmaboda kommun har köpt byggkonsulttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen i ett tillsynsbeslut.

Trots att avtalen om byggkonsulttjänster överstiger gränsen för direktupphandling har Emmaboda kommun träffat muntliga avtal helt utan att följa upphandlingslagstiftningens krav på annonsering. Emmaboda kommun har därmed gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar.

– Genom att inte annonsera en upphandling snedvrids konkurrensen. Andra potentiella leverantörer har inte haft möjlighet att tävla om kontrakten, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.
Då lagöverträdelsen ligger långt tillbaka i tiden är det inte möjligt för Konkurrensverket att gå till domstol och kräva att Emmaboda döms att betala böter/upphandlingsskadeavgift.

– När upphandlingsreglerna inte följs åsidosätts rättssäkerheten. Dessutom ökar risken för korruption, framhåller Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Nina Radojkovic, råd, tfn 08-700 15 69

Relaterad information