Elmätning varje timme för fler elkunder

Publicerad

Konkurrensverket stöder regeringens förslag om att de elkunder som vill ska kunna få förbrukningen mätt per timme.

Men Konkurrensverket vill gå ett steg längre och föreslår att det redan nu bestäms när timmätning ska bli obligatorisk för alla kunder med en årsförbrukning på mer än 8 000 kilowattimmar.

Relaterad information