Ekfors Kraft åläggs att ansluta el till vägbelysning

Publicerad

Ekfors Kraft AB åläggs av Konkurrensverket att koppla in el till gatu- och vägbelysningsnät i Haparanda kommun. Om detta inte sker ska företaget betala ett vite på 750 000 kronor.

Inom fyra veckor ska Ekfors Kraft AB ha kopplat in el till belysningsnätet. Konkurrensverket skriver i sitt beslut att Ekfors Kraft AB, genom att vägra ansluta Haparanda till sitt elnät, hindrar kommunen från att träda in och agera på marknaden för gatu- och vägbelysning. Ekfors agerande leder till att konkurrensen på denna marknad påverkas negativt.

Ekfors Kraft har missbrukat sin dominerande ställning, något som är förbjudet enligt konkurrenslagen.

Relaterad information