Egna varumärken kan ge lägre priser

Pressmeddelande

Handelns egna varumärken har bidragit till att konsumentpriserna initialt har hållits tillbaka. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket där bland annat olika varumärken av konsumtionsmjölk har granskats.

Sedan flera år säljer flera butikskedjor varor med egna varumärken bredvid produkter med tillverkarnas varumärken. De egna varumärkena har ökat i försäljning. Utvecklingen har gått fortare i flera andra länder i Europa, men handelns egna varumärken stärker sina positioner även i Sverige.

Utvecklingen har gått från att de egna varumärkena tidigare var utpräglade lågprisvaror med lägre kvalitet, till att de numera kan vara allt från basvaror till premiumkvalitet.

Det framgår av rapporten ”Egna varumärken – exemplet konsumtionsmjölk” som Konkurrensverket tagit fram.

– Utvecklingen med fler egna varumärken medför nya förutsättningar för konkurrensen på livsmedelsmarknaden. Handeln har fått en starkare position gentemot tillverkarledet. De egna varumärkena har både medfört att vissa konsumentpriser sänkts och till att skapa större köptrohet med dagligvarukedjan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I rapporten har konsumtionsmjölk studerats närmare. När handeln började sälja konsumtionsmjölk med eget varumärke skedde det till ett lägre pris än mejeriernas egna produkter, och i vissa fall har den längre hållbarhet. Ett mindre mejeri har tack vare sin satsning på att tillverka mjölk med andra aktörers varumärken lyckats öka sin tillverkning och vidgat sin geografiska spridning.

Utvecklingen av egna varumärken i Sverige följer erfarenheter från andra marknader och har hittills varit övergripande positiv för svenska konsumenter. Konkurrensverket avser att följa effekterna av de utvecklingstendenser som i förlängningen skulle minska konkurrensen mellan dagligvarukedjorna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Bo Genfors, projektledare, tfn 08-700 16 70

Relaterad information