Effektivare kartelljakt med ny lag

Pressmeddelande

Näringsförbud blir ny påföljd för dem som deltar i olagliga karteller, höjda kartellböter (konkurrensskadeavgift) och möjlighet till snabbare rättsprocesser. Det är några av nyheterna i den nya konkurrenslag som riksdagen i stor enighet fattat beslut om.

– Det är bra att vi nu har fått en moderniserad och skärpt konkurrenslag. Den kommer att bli ett viktigt vapen i den fortsatta jakten på otillåtna karteller som sätter marknader ur spel, säger Jan-Erik Ljusberg, ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket.

– Det faktum att riksdagen fattade beslutet i total enighet har ett värde i sig. Det betyder att det finns en bred uppslutning bakom de regler som gäller på konkurrensområdet. Riksdagen vill ha en skärpning av kartelljakten, och det blir möjligt med den nya lagen. Det är också värt att notera att en enig riksdag säger att det är angeläget att det nu sker en ytterligare anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till EG-rätten.

Den tidigare konkurrenslagen från 1993 har fått en rejäl ansiktslyftning och den nya lagen är mer anpassad till reglerna inom EU. På ett antal punkter innebär lagen en skärpning. Det gäller bland annat hur böter (konkurrensskadeavgifter) ska beräknas. I fortsättningen kan företag som medverkar i olagliga karteller riskera högre böter. En helt ny påföljd är näringsförbud som i fortsättningen kan drabba personer som medverkat till att ett företag gett sig in i kartell tillsammans med andra.

Ändrade regler för hur företagskoncentrationer ska hanteras finns också i den nya konkurrenslagen. Koncentrationsprövningarna kommer att bli träffsäkrare. Fler företagskoncentrationer som kan påverka konkurrenssituationen på marknaden ska kunna prövas samtidigt som det totala antalet prövningar kan minskas.

Den nya konkurrenslagen träder i kraft den 1 november 2008.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13 eller 073-773 16 13

Relaterad information