Effektiva sanktioner för brott mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Konkurrensverket vill ha möjlighet att ta upphandlande enheter och myndigheter som inte följer upphandlingslagarna till domstol.

Konkurrensverket föreslår att marknadsskadeavgift införs för de upphandlande enheter och myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna.

Utan möjlighet att ingripa mot överträdelser blir tillsynen av den offentliga upphandlingen inte effektiv. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet, har skrivit till regeringen om hur effektiva rättsmedel lämpligen skulle kunna utformas.

I skrivelsen pekar Konkurrensverket på att en rad situationer inte kan åtgärdas med nuvarande regler. Det gäller till exempel otillåten direktupphandling, tillsvidareavtal utan slutdatum, bristande annonsering och domstolstrots.

Relaterad information