Effektiv tillsyn kräver rättsmedel

Publicerad

För att kunna bedriva en effektiv tillsyn över offentlig upphandling måste det finnas rättsmedel och sanktioner att ta till mot de upphandlande enheter och myndigheter som inte följer reglerna. Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen.

För att kunna bedriva en effektiv tillsyn av offentlig upphandling vill Konkurrensverket bland annat att det införs en marknadsskadeavgift som kan dömas ut mot de upphandlande enheter och myndigheter som inte följer reglerna för offentlig upphandling. Det kan till exempel gälla otillåten direktupphandling, styrande kravspecifikationer eller oprecisa utvärderingskriterier.

Konkurrensverket vill också att det ska bli möjligt att förelägga vite för att förmå upphandlande myndigheter och enheter att verkligen följa reglerna.

I skrivelsen betonar Konkurrensverket vikten av att reglerna på upphandlingsområdet följs. En väl fungerande upphandlingsmarknad kräver att rättsmedel skapas som gör det möjligt att ingripa när reglerna åsidosätts. En fristående konsult, juristen Per Molander, har på Konkurrensverkets uppdrag gjort en genomgång av gällande rätt och lämnat förslag till förbättringar.

Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att ta fram förslag till lagstiftning om rättsmedel.

Relaterad information