Drift av äldreboende skulle ha upphandlats

Publicerad

Alingsås kommun skulle ha upphandlat driften av ett äldreboende. Överenskommelsen mellan kommunen och den stiftelse som har tilldelats kontraktet är ett tjänstekontrakt enligt lagen om offentlig upphandling, enligt Högsta Förvaltningsdomstolen.

Högsta Förvaltningsdomstolen gör därmed gör samma bedömning som Konkurrensverket och Kammarrätten i Göteborg. 

Målet rör driften av ett äldreboende som tilldelades den icke-vinstdrivande Stiftelsen Bräcke Diakoni utan föregående annonsering enligt LOU. Avtalet har av parterna betecknats som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Alingsås kommun menade att överenskommelsen inte var upphandlingspliktig. Kommunen gjorde bland annat gällande att det rörde sig om en icke-ekonomisk tjänst som inte omfattas av LOU. Konkurrensverket ansåg att det var fråga om ett offentligt kontrakt rörande köp av en tjänst, och att kommunen borde ha annonserat upphandlingen.
 
Av domen framgår att avtalet utgör ett tjänstekontrakt enligt LOU. Att parterna betecknar avtalet som ett IOP förändrar inte bedömningen. Driften av boendet skulle därmed ha upphandlats.

Högsta Förvaltningsdomstolen framhåller att det rör sig om ett avtal med ekonomiska villkor i upphandlingslagstiftningens mening. Det finns inte något undantag för de tjänster som omfattas av avtalet. I Sverige finns det också en marknad för sådana tjänster. Eftersom stiftelsen tillhandahåller tjänster på marknaden är den att betrakta som en leverantör enligt LOU. 

Alingsås kommun ska därmed betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information