Domstolsförhandling mot TeliaSonera

Publicerad

På måndag den 10 oktober 2011 inleds huvudförhandlingen mot TeliaSonera vid Stockholms tingsrätt.

Konkurrensverket kräver att TeliaSonera ska betala 144 miljoner i konkurrensskadeavgift/böter för att ha begränsat konkurrensen på marknaden för bredbandstjänster (ADSL). En stämningsansökan lämnades in av Konkurrensverket till tingsrätten 2004.

Relaterad information