Domstolsbeslut kan ge högre fjärrvärmekostnader

Pressmeddelande

Sammanslagningen av företagen Logstor och Powerpipe, som Patent- och Marknadsöverdomstolen idag har godkänt, leder till en stark koncentration i Sverige på marknaden för fjärrvärmerör. Det konstaterar Konkurrensverket som drivit ärendet till domstol för att få ett förbud mot affären.

Företagen Logstor och Powerpipe är båda verksamma på marknaden för fjärrvärmerör och andra produkter med anknytning till fjärrvärme. De är också de två största aktörerna i Sverige. Tillsammans svarar de för ca 80 procent av försäljningen till svenska kunder.

Konkurrensverket har utrett företagskoncentrationen mellan de två företagen och såg att det fanns risk för en försämrad konkurrens om affären genomfördes. Konkurrensverket vände sig därför till Stockholms tingsrätt att få ett förbud mot affären.

Domstolen gjorde en annan bedömning än Konkurrensverket och ville tillåta affären. Konkurrensverket överklagade då till högsta instans som är Patent- och Marknadsöverdomstolen.

Även Patent- och Marknadsöverdomstolen gör nu en annan bedömning än Konkurrensverket om hur den relevanta marknaden ska definieras. Konkurrensverket menar att marknaden är Sverige, men domstolen är av uppfattningen att marknaden ska utgöras av större delen av Europa.

– Det sammanslagna företaget kommer nu att få cirka 80 procent av försäljningen för fjärrvärmerör till svenska kunder – oavsett hur marknaden definieras. Det är en mycket hög andel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Domstolens besked att företagssammanlagning får genomföras innebär en uppenbar risk för att priserna på fjärrvärmerör kan stiga i Sverige, och därmed kommer många fjärrvärmekunder att kunna drabbas av högre kostnader.

– Domstolen ställer mycket höga krav på Konkurrensverkets bevisning. Det kan leda till ännu mer omfattande utredningar än i dag, vilket i sin tur kommer att ställa högre krav på företagen i samband med företagskoncentrationer, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Beslutet från Patent- och Marknadsöverdomstolen kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information