Domstolsbesked om undersökning i viss digital information

Publicerad

Efter ett och ett halvt års väntan på domstolsbeslut, om hur viss digitalt lagrad information får användas, kan nu Konkurrensverket fortsätta sin undersökning av Assa Abloy. Men möjligheterna att säkra bevis i denna typ av digitaliserad information har begränsats efter Marknadsdomstolens besked.

2013 fattade Konkurrensverket misstankar om att Assa Abloy och Copiax AB, som både verkar på lås- och säkerhetsmarknaden, kunde ha missbrukat sin dominerade ställning i strid med konkurrenslagen. I samband med en oanmäld inspektion, en så kallad gryningsräd, kopierades digitalt lagrad information. Utifrån den insamlade informationen vidgades misstankarna till att det kunde vara fråga om flera lagöverträdelser. Stockholms tingsrätt gav klartecken till att den insamlade informationen även fick granskas med avseende på de nya misstankarna.

Assa Abloy överklagade tingsrättens beslut. Nu gör Marknadsdomstolen bedömningen att det saknas tydligt lagstöd att granska det redan insamlade materialet på det sättet som tingsrätten godkänt.

Beslutet innebär dels att undersökningen om de nyare misstankarna försvåras, dels att utredningen om de initiala misstankarna nu kan komma igång igen. Misstankarna handlar om missbruk av dominerade ställning i syfte att försvåra för konkurrenter på marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information