Domstolsbesked: Nykvarn bröt mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Nykvarns kommun och kommunala AB Nykvarnsbostäder ska enligt Förvaltningsrätten i Stockholm betala sammanlagt 170 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för att de inte följde upphandlingsreglerna när de köpte asfalteringsarbeten.

Konkurrensverkets ansökningar om böter/ upphandlingsskadeavgift har bifallits helt av förvaltningsdomstolen. Nykvarns kommun ska betala 60 000 kronor, och kommunala AB Nykvarnsbostäder ska betala 110 000 kronor, i böter/ upphandlingsskadeavgift för överträdelser av lagen om offentlig upphandling, LOU.
 
I domen har förvaltningsrätten gjort samma bedömning som Konkurrensverket beträffande kontraktsvärdet. Avtalen för asfalteringstjänster löpte utan begränsning i tid och ett exakt avtalsvärde kunde därför inte fastställas. Konkurrensverket beräknade kontraktsvärdena utifrån vad som faktiskt fakturerats under ett visst år och med vägledning av bestämmelserna om varukontrakt och vissa tjänstekontrakt som löper på obestämd tid i LOU, och det har domstolen godtagit.

Domstolen har också konstaterat att omständigheten att myndigheterna saknat uppsåt att frångå bestämmelserna i LOU inte har någon betydelse för upphandlingsskadeavgiftens storlek.
 
Domen kan överklagas och har inte vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad:

Relaterad information