Dom mot Akademiska Hus att följa upphandlingsreglerna

Pressmeddelande

Det statliga bolaget Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling när det köper in varor och tjänster. Det har Förvaltningsrätten i Umeå beslutat. Bolaget döms nu att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter för en otillåten direktupphandling.

– Detta är ett principiellt mycket viktigt mål, och det är därför glädjande att domstolen har gått helt på Konkurrensverkets linje i samtliga frågor. Akademiska Hus ska nu betala tre miljoner kronor i upphandlingsböter, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har drivit flera rättsprocesser mot Akademiska Hus rörande bolagets skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Akademiska Hus är helägt av svenska staten och har, i strid med Konkurrensverkets bedömning, ansett att bolaget inte är skyldigt att genomföra sina upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.

Nu har förvaltningsrätten dömt Akademiska Hus att betala tre miljoner i upphandlingsskadeavgift/böter. Den aktuella upphandlingen gällde byggnation vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, ett kontrakt på cirka 39 miljoner kronor. Förvaltningsrätten delar Konkurrensverkets bedömningar i samtliga avgörande tvistefrågor i målet och i kravet på böter/ upphandlingsskadeavgift.

– Reglerna kring offentlig upphandling är till för att garantera att det är den bästa affären som görs. Därför är det viktigt att annonsera och konkurrensutsätta den här typen av kontrakt, säger Dan Sjöblom.

Domen är den första i ett mål om upphandlingsskadeavgift där det prövats om Akademiska Hus är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp. Det statliga Akademiska Hus har under 15 års tid motsatt sig att rätta sig efter Konkurrensverkets och den tidigare tillsynsmyndighetens bedömningar att bolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling.

– Domen visar att det är viktigt att Konkurrensverket har effektiva sanktionsmöjligheter när ett statligt ägt bolag inte vill följa lagen om offentlig upphandling, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076- 542 15 56

Relaterad information